Protectie date

Dreptul de prelucrare a datelor personale este reglementate in legislatia romaniei prin Legea 677 din 21 noiembrie 2001. Aceasta lege prevede ca orice data personala a cetatenilor acestei tari sa fie procesata doar cu acordul persoanei in cauza si doar de catre firme sau institutii autorizate in acest scop de catre autoritatile in cauza ale statului roman.

Direct Marketing Group actioneaza in conformitate cu legislatia in vigoare din domeniul procesarii si utilizarii datelor personale!
  • LEGEA nr. 677 din 21 noiembrie 2001 – pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date
  • LEGEA nr. 682 din 28 noiembrie 2001 – privind ratificarea Convenţiei pentru protejarea persoanelor faţă de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, adoptată la Strasbourg la 28 ianuarie 1981
  • LEGEA nr. 506 din 17 noiembrie 2004 – privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice
  • LEGEA nr. 298 din 18 noiembrie 2008  – privind reţinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului sau de reţele publice de comunicaţii, precum şi pentru modificarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice
  • ORDINUL nr. 52 din 18 aprilie 2002 – privind aprobarea Cerinţelor minime de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal